II Pracownia Fizyczna

Biblioteka podręczna

Studenci odbywający zajęcia w II Pracowni Fizycznej mogą wypożyczyć książki i inne materiały na weekend lub czas do najbliższych zajęć w Pracowni (nie ma znaczenia, która grupa będzie miała te zajęcia). Jeżeli ktoś chciałby książkę nieco dłużej poczytać, to bardzo proszę o kontakt.

Materiałami pomocniczymi do ćwiczeń laboratoryjnych są:

  • prace licencjackie i magisterskie,
  • fragmenty książek,
  • artykuły z czasopism naukowych

i można je przejrzeć w II Pracowni Fizycznej. Materiały te zostały zeskanowane, przetworzone na dokumenty w formatach DjVu lub PDF, zapisane na płycie CD-ROM i w takiej formie udostępnione studentom.

Ze względu na obowiązujące przepisy o prawie autorskim oraz Zarządzenie Rektora UMK Nr 43 z dnia 12 października 2000 r., z materiałów tych można korzystać tylko w II Pracowni Fizycznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych.


Do przeglądania plików DjVu można wykorzystać następujące programy:

  • DjVu Browser Plug-in - może działać jako samodzielna przeglądarka lub jako wtyczka do przeglądarek internetowych.
  • WinDjView - niewielki program, nie wymaga instalacji, ma zaawansowane opcje przeglądania i wydruku (których z kolei nie posiada DjVu Browser Plug-in).