Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Astronomia

studia stacjonarne 
stopnia trwają wg programu k o ń c z ą   s i ę   u z y s k a n i e m    
efektów kształcenia i tytułu
pierwszego 6 semestrów (3 lata) As1 efekty kształcenia I stopień  licencjata
drugiego 4 semestry (2 lata) As2 efekty kształcenia II stopień magistra

Opis kierunku (dlaczego warto studiować)

Co robią astronomowie po studiach - kilka przypadków

Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie przez  internetowy system rekrutacyjny IRK.

 

info@fizyka.umk.pl