Nowatorska inżynieria optyczna dr hab. Ireneusza Grulkowskiego

Badania naukowe zespołu dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego z naszego Wydziału, dotyczące nowej generacji tomografów optycznych OCT, zostały wyróżnione przez Amerykańskie Towarzystwo Optyczne (Optical Society of America - OSA).

Poświęcona im najnowsza publikacja dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego z Instytutu Fizyki UMK ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Optica wydawanym przez OSA, które jest jednym z czołowych światowych stowarzyszeń skupiających naukowców, inżynierów i ludzi biznesu w zakresie optyki i fotoniki. Artykuł nosi tytuł Swept source optical coherence tomography and tunable lens technology for comprehensive imaging and biometry of the whole eye i został zakwalifikowany do wąskiej grupy publikacji o wyjątkowej randze naukowej. Umożliwia to dotarcie wyników badań do szerokiej grupy odbiorców spoza świata nauki i zwiększa rozpoznawalność Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

Tomografia optyczna OCT, rozwijana w Instytucie Fizyki UMK, stanowi obecnie szeroko stosowaną metodę diagnostyczną w okulistyce. Tematyka artykułu koncentruje się wokół budowy nowej wersji tomografów optycznych OCT, w których wykorzystuje się aktywne elementy, takie jak soczewki przestrajalne do poprawy ich funkcjonalności. Autorzy pracy przedstawili po raz pierwszy możliwość obrazowania zarówno przedniej, jak i tylnej części oka ludzkiego za pomocą tego samego urządzenia. To nowatorskie podejście pozwoliło również na pomiar odległości wewnątrzgałkowych w oku ludzkim. Procedura ta, zwana w okulistyce biometrią gałki ocznej, stosowana jest standardowo przed operacją zaćmy w celu określenia parametrów implantu soczewki. Zaprezentowane podejście jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju nowej generacji urządzeń okulistycznych, które będą charakteryzowały się szeroką funkcjonalnością.

Publikacja powstała we współpracy grupy dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego z zespołem prof. Pablo Artala z Uniwersytetu w Murcji (Hiszpania), który jest światowym liderem w badaniach dotyczących optyki narządu wzroku. Badania były realizowane m.in. w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie Iuventus Plus.

Więcej na stronie: www.osa.org