DAAD sfinansuje wyjazd naszych studentów do instytutów w Monachium

Z przyjemnością informujemy, że Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, DAAD, przyznała finansowanie na wyjazd 15 studentów astronomii i fizyki z naszego Wydziału do 8 instytutów naukowych w okolicy Monachium w Niemczech (m.in. Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Department Chemie and CeNS des Ludwig Maximilians-Universitaet, Max-Planck-Institut für Quantenoptik).

Wyjazd odbędzie się w dniach 4-10 marca 2018 roku i obejmować będzie dedykowane zajęcia i warsztaty oraz spotkania z doktorantami pracującymi na monachijskich uczelniach i w instytutach Maksa Plancka. Opiekunem studentów będzie dr Piotr Masłowski, a pomysłodawcą i organizatorem wymiany jest dr Agata Karska, pełnomocnik Dziekana WFAiIS ds. promocji.