Rozkład pomieszczeń w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego

Poniżej znajduje się rozkład pomieszczeń na poszczególnych poziomach Instytutu Aleksandra Jabłońskiego, głównego budynku WFAiIS, przy ul. Grudziądzkiej 5.

  • Zapraszamy do wejścia A (główne) od strony ul. Grudziądzkiej.
  • Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową (na wózkach) zapraszamy do
      • wejścia do części COK (patrz Poziom -1) – wjazd od ul. Legionów, o otwarcie bramy można prosić telefonicznie – tel. 566113310
      • lub wejścia B od ul. Grudziądzkiej (konieczna pomoc, proszę dzwonić – tel. 566113310).
  • Poziomy w częściach zaznaczonych różnymi kolorami (A, B i C) połączone są różnymi klatkami schodowymi. Poziome przejście między częściami A, B i C możliwe jest na parterze. Na poziomie 1 możliwe jest także przejście między częściami B i C.
  • W częściach A i C dostępne są windy.