Zajęcia i certyfikaty w programie LabView Academy

UMK podpisał z firmą National Instruments umowę o przystąpieniu Wydziału Fizyki Astronomi i Informatyki Stosowanej do programu "LabVIEW Academy". W ramach programu prowadzone są zajęcia mające na celu zapoznanie studentów z programowaniem w środowisku graficznym LabVIEW.

Programowanie w środowisku graficznym oznacza, że kod źródłowy nie jest tekstem w określonym języku programowania, lecz grafiką. Odpowiednie połączenie takich grafik (ikon) realizuje określone przez użytkownika zadanie. Takie podejście do procesu programowania pozwala użytkownikowi - niezależnie od stopnia jego zaawansowania i wiedzy - w prosty sposób łączyć się z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi, analizować dane, udostępniać wyniki i rozpowszechniać systemy przez siebie wykonane.

Zajęcia certyfikowane przez National Instruments to "Przyrządy wirtualne dla AiR" (objęte programem KLUCZ) oraz "Modelowanie systemów cyfrowych w LabVIEW". Każdy student odbywający kurs otrzymuje bezpłatne oprogramowanie LabVIEW w wersji studenckiej. Po zakończeniu kursu studenci mają możliwość przystąpienia na WFAiIS do bezpłatnego egzaminu CLAD (Certyfied LabVIEW Assistent Developer) i uzyskania certyfikatu CLAD, cenionego przez pracodawców, m.in. przez firmy OptiNavOrion Test System & AutomationKFB Polska Sp. z o.o. czy Veritech Sp. z o.o.

Koordynatorem programu na Wydziale jest dr Marcin Kowalski, który posiada certyfikat CLD (Certyfied LabVIEW Developer).