Dziewięć stypendiów Ministra NiSW

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018 otrzymało ośmioro studentów WFAiIS:  lic. Justyna Borkowska (A), lic. Piotr Gładysz (F), Hubert Jóźwiak (F), inż. Mateusz Narożnik (A), lic. Monika Stangret (A), Nikodem Stolarczyk (F), lic. Mateusz Witkowski (F), Beata Zjawin (A) oraz doktorant mgr inż. Jakub Rydzewski przygotowujący rozprawę doktorską w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej pod kierunkiem prof. dra hab. Wiesława Nowaka. Jej tematem będzie rozwój nowych algorytmów modelowania ścieżek dyfuzji liganda w białkach.
W tym roku rektorzy uczelni zgłosili ponad tysiąc osiemset  wniosków o stypendia, przyznano 645 stypendiów dla studentów oraz 78 dla doktorantów. Wśród nich znalazło się 27 studentów i 4 doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informacja MNiSW wraz z pełną listą stypendystów

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom!