Nowe specjalności na II stopniu Informatyki stosowanej

Finalizuje się sprawa utworzenia na II stopniu kierunku Informatyka Stosowana (IS2) nowych specjalności:

  1. eksploracja danych,
  2. aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe,
  3. tworzenie gier,
  4. informatyka w systemach automatyki,
  5. programowanie systemów cyfrowych.

Informujemy, że przy rejestracji na IS2 nie będziecie Państwo musieli deklarować wyboru określonej specjalności.  Prawo do otrzymania wpisu na dyplomie o ukończeniu danej specjalności jest uwarunkowane zdobyciem 17 punktów ECTS za przedmioty tej specjalności, według siatki godzin
https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/files/InformatykaStosowana_s2_2017_18.pdf

Możliwe jest także ukończenie studiów na IS bez określonej specjalności oraz uzyskanie 2 specjalności.