Sukces prof. Michała Zawady w QuantERA

Projekt z udziałem dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu  znalazł się wśród 26 przedsięwzięć naukowych wyłonionych w konkursie QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

Jest to pierwsza edycja konkursu zorganizowanego przez konsorcjum QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies). Koordynatorem przedsięwzięcia, w które zaangażowanych jest 30 organizacji finansujących badania naukowe, jest Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet konkursu wynosi 36 milionów euro. Więcej szczegółów

Wśród wyłonionych do finansowania 26 międzynarodowych projektów jest aż 9 realizowanych z udziałem badaczy z Polski. Oprócz zespołu prof. Michała Zawady z Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej UMK, wezmą w nich udział pracownicy PAN-u oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Realizacja polskiej części projektów będzie finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w łącznej wysokości ok. 1,7 mln euro.

Przedsięwzięcie prof. Michała Zawady Q-Clocks: Kwantowe zegary optyczne wzmocnione rezonatorem optycznym będzie realizowane we współpracy z zespołami z Danii, Francji, Włoch i Hiszpanii. 
Projekt Q-Clocks dąży do ustanowienia nowych limitów w kwantowym pomiarze czasu poprzez połączenie najnowocześniejszych optycznych zegarów atomowych i skwantowanego pola elektromagnetycznego zapewnionego przez wnękę optyczną. Jego celem jest zastosowanie zaawansowanych technik kwantowych do najnowocześniejszych zegarów optycznych. Chodzi o zwiększenie ich czułości przy jednoczesnym zachowaniu długich czasów koherencji i najwyższej dokładności. W ramach projektu zostaną rozwinięte metody nieniszczących pomiarów, wytwarzania stanów ścieśnionych oraz aktywnych wzorców częstości optycznych.

Pełna lista rankingowa projektów finansowanych w konkursie QuanERA

20171124153335_wgl.jpg