Ogłoszono wyniki konkursu Opus 13

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 13. Z satysfakcją informujemy, że czworo badaczy z Wydziału otrzymało finasowanie zgłoszonych do konkursu projektów badawczych:

  • dr Anna Zawadzka otrzymała ok. 1 265 tys. zł na realizację projektu "Wielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice",
  • dr Agnieszka Słowikowska - 961 tys. zł na "Badanie spolaryzowanej składowej emisji promieniowania gwiazd neutronowych izolowanych oraz w małomasywnych rentgenowskich układach podwójnych w optycznym zakresie widma elektromagentycznego",
  • dr hab. Michał Zawada - ponad 680 tys. zł na "Badanie magicznych i zero-magicznych długości fal w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu",
  • dr hab. Piotr Żuchowski - ok. 797 tys. zł na realizację projektu "Kontrolowane ultrazimne zderzenia i reakcje chemiczne atomów i molekuł ze złożoną strukturą".