Obowiązkowe kursy BHP dla pracowników Wydziału

Przypominamy o konieczności zapisów na kursy praktyczne z BHP wszystkim pracownikom, którzy zostali powiadomieni emailowo o potrzebie odnowienia wiedzy z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Konieczne jest również zdanie testu na platformie Moodle, o których informacja rozesłana była przez Dział Szkoleń BHP UMK w czerwcu tego roku. Będzie to warunek konieczny otrzymania zaświadczenia niezbędnego do dalszej pracy na Wydziale.