II edycja Pasjopolis Master

Wsparcie w wysokości 5 tys. zł na realizację autorskich projektów i pasji mają szansę zdobyć studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach drugiej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”. Fundatorem grantów jest firma Apator SA.
Pasjopolis Master to kontynuacja programu Pasjopolis, adresowanego do szczególnie uzdolnionej młodzieży licealnej. Tym razem pomysłodawcy przedsięwzięcia będą szukać pasjonatów wśród studentów i to ich wesprą w rozwijaniu talentów i zamiłowań. W ramach II edycji Pasjopolis Master zostanie przyznanych 10 grantów w wysokości 5 tys. zł brutto, które trafią do studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia. Więcej szczegółów: http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20171107120007

Zeszłoroczni laureaci:
http://www.umk.pl/wiadomosci/?id=20170428121815
http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19051