Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Tamborskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 22 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Szymona Tamborskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Metody spektroskopowe w tomografii optycznej OCT”

Promotor:
dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz (Instytut Optyki Stosowanej),
prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak (Politechnika Wrocławska)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19128.