Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora 31 października od godz. 15:00 na UMK obowiązywać będą godziny rektorskie. 2 listopada będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.