Erasmus+

Do 10 listopada 2017r. trwa rekrutacja do programu Erasmus+ na zagraniczne wyjazdy na studia w roku akademickim 2017/2018, w semestrze letnim. (Erasmus+  jest międzynarodowym, europejskim programem wymiany studentów i doktorantów).

Miejsca dostępne dla studentów WFAiIS:

  • Sofia University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bułgaria – astronomia, astrofizyka – BG SOFIA06,
  • Université d'Angers, Angers, Francja – fizyka – F ANGERS01,
  • Université d'Angers, Angers, Francja – inżynieria (automatyka i robotyka) – F ANGERS01,
  • Universitat de Vic, Vic, Hiszpania – fizyka – E VIC01,
  • Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena, Niemcy – fizyka – D JENA01,
  • Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava, Słowacja – fizyka – SK BRATISL02,
  • Lunds Universitet, Lund, Szwecja – fizyka – S LUND01,
  • Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Çanakkale, Turcja – fizyka – TR CANAKKA01
  • Belgrade University, Belgrad, Serbia – fizyka.

Warunki:

Informacje o dokumentach, procedurze wyjazdowej można znaleźć na stronach UMK http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/ .

Więcej informacji o programie Erasmus+: http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/aktualnosci/
lub u dra hab. Jacka Zakrzewskiego, pełnomocnika Dziekana WFAiIS do Spraw Mobilności
jzakrzew@fizyka.umk.pl,  tel: 3220, pokój 260 (Zakład Fizyki Stosowanej).