Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Artykuł w Cell dr Karoliny Mikulskiej-Rumińskiej

Artykuł "PEBP1 Wardens Ferroptosis by Enabling Lipoxygenase Generation of Lipid Death Signals", którego współautorką jest dr Karolina Mikulska-Rumińska, właśnie ukazał się w prestiżowym czasopiśmie Cell (IF=30). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!