Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017

po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 11/10/2016/2017 Rady Wydziału FAiIS oraz Zarządzeniem Dziekana nr 2/2016 z 4 dnia listopada 2016 roku skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia:

  1. dr hab. Anna Bartkiewicz – przewodniczący
  2. dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK – kierownik kierunku astronomia,
  3. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński – kierownik kierunku automatyka i robotyka,
  4. prof. dr hab. Aleksander Balter – kierownik kierunku fizyka,
  5. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska – kierownik kierunku fizyka techniczna,
  6. dr hab. Rafał Adamczak – kierownik kierunku informatyka stosowana,
  7. prof. dr hab. Czesław Koepke – kierownik kierunku materiały współczesnych technologii,
  8. dr hab. Jacek Matulewski – kierownik Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

 Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Anna Bartkiewicz

 Podzespoły oceny i zapewniania jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i studiów podyplomowych:

 1. dla kierunku astronomia

dr hab. Krzysztof Gęsicki - przewodniczący
prof. dr hab. Marian Szymczak
dr Gracjan Maciejewski
mgr Mateusz Olech - doktorant
Natalia Gotkiewicz – student

2. dla kierunku automatyka i robotyka
prof. dr hab. inż. Marek Zieliński – przewodniczący
dr inż. Kazimierz Karwowski
dr Leszek Wydźgowski
dr inż. Tomasz Tarczewski
mgr inż. Łukasz Niewiara – doktorant
Marta Cabańska – studentka

3. dla kierunku fizyka

prof. dr hab. Aleksander Balter — przewodniczący
prof. dr hab. Jarosław Zaremba
dr hab. Daniel Lisak
dr Andrzej Karbowski
mgr Marta Misiaszek — doktorant
Kamila Kropidłowska — studentka

4. dla kierunku fizyka techniczna
dr hab. Beata Derkowska-Zielińska — przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

dr Krystian Erwiński

dr Krzysztof Wiśniewski 

mgr inż. Michał Skiwski — doktorant
lic. Wiktor Łachmański – student

5. dla kierunku informatyka stosowana
dr hab. Rafał Adamczak — przewodniczący
dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK
dr hab. Piotr Pepłowski
dr hab. Krzysztof Grąbczewski
mgr inż. Konrad Pawlak — doktorant
Jędrzej Kołecki — student

6. kierunku materiały współczesnych technologii
prof. dr hab. Czesław Koepke — przewodniczący

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska
dr Anna Zawadzka 


7. dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów
dr hab. Jacek Matulewski — przewodniczący
dr hab. Piotr Pepłowski
dr hab. Jacek Kobus
dr Mariusz Piwiński
mgr Michał Meina