Nagrodzone wystąpienia studenckie i doktoranckie na konferencjach

 • nagroda za najciekawszą prezentację na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (Warszawa, 16-19 listopada 2017 r.) dla Krzysztofa Lisieckiego (A): http://www.astrouw.edu.pl/knastr/ksakn-2017/
 • I nagroda za najlepszą prezentację na 16. Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków (Wrocław, 17-19 listopada 2017 r.) dla Piotra Gładysza (F): http://migacz.edu.pl/osknf/
 • nagroda za najlepszy plakat na XXXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (Zielona Góra, 11-14 września 2017 r.) dla Carole Roskowiński (dokt.)
 • II nagroda za najlepszą prezentację na konferencji International OSA Network of Students (Balvanyos, Rumunia, 25-28 lipca 2017 r.) dla Miriam Kosik (F)
 • nagroda główna za plakat dla Mikołaja Zaborowskiego (dokt.), wyróżnienie za referat dla Ewy Mączyńskiej (dokt.) oraz wyróżnienia za plakaty dla Katarzyny Pleskacz (dokt.) i Michała Słowińskiego (dokt.) na V Polskiej Konferencji Optycznej (Gniezno, 2-6 lipca 2017 r.)
 • wyróżnienie za referat na XII Rzeszowskej Konferencji Młodych Fizyków (Rzeszów, 1-2 czerwca 2017 r.) dla Beaty Zjawin (A): http://www.if.univ.rzeszow.pl/XIIRKMF
 • nagroda za najlepszą prezentację dla Mateusza Narożnika (FT) oraz za najlepszy plakat dla Moniki Stangret (A) na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (Toruń, 31 marca - 2 kwietnia 2017 r.): http://www.knsa.umk.pl/ksakn-2017
 • II miejsce na najlepszy referat doktorancki na XV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków (Poznań, 18-21 listopada 2016 r.) dla Marty Misiaszek (dokt.): http://osknf.amu.edu.pl/#konkursy
 • wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (Poznań, 4-6 listopada 2016 r.) dla Justyny Borkowskiej (A): https://studenci.amu.edu.pl/content-s/311960-konferencja-studenckich-astronomicznych-kol-naukowych-ksakn
 • nagroda za referat na Ogólnopolskim Seminarium Studentów Astronomii (Kraków, 22-25 września 2016 r.) dla Marty Dziełak (A)
 • I nagroda w konkursie na najlepszą prezentację dla Wiktora Łachmańskiego (FT) oraz II nagroda w konkursie na najlepszy poster i nagroda publiczności dla Mateusza Grali (FT) na XV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków (Zabrze, 4-6 czerwca 2016 r.): http://fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/18782
 • nagroda za plakat na PhoBia Annual Nanophotonics International Conference (Wrocław, 18-20 kwietnia 2016 r.) dla Karoliny Smolarek (dokt.)
 • I miejsce dla Mateusza Grali (FT) oraz III miejsce dla Dominika Charczuna (dokt.) w konkursie na najlepszy referat na XIV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków (Bydgoszcz, 6-9 listopada 2015 r.): http://xivosknf.utp.edu.pl/
 • nagroda „2015 Amat-Mills Award” na międzynarodowej konferencji The 24th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy (2015 r.) dla Grzegorza Kowzana (dokt.): http://fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/18407
 • wyróżnienie za wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne (Lublin, 22-23 listopada 2014 r.) dla Mateusza Narożnika (FT): http://student.us.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-studentow-i-doktorantow-kierunki-przyrodnicze-i-medyczne