Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Sukces Wydziału w nowej parametryzacji jednostek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki nowej parametryzacji przygotowanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Nasz Wydział utrzymał bardzo wysoką kategorię A oraz uplasował się na 4 miejscu wśród 20 ocenianych wydziałów fizyki w Polsce, wyprzedzając wszystkie politechniki. Wszystkim pracownikom Wydziału serdecznie gratulujemy!