Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Buczyńskiej

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 25 października 2017 r. o godzinie 12:00 w sali 20 w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Buczyńskiej.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Mikroskopia fluorescencyjna pojedynczych nanoklastrów złota”

Promotor:
Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański),
Dr hab. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19130.