Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Buczyńskiej

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 25 października 2017 r. o godzinie 12:00 w sali 20 w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Buczyńskiej.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Mikroskopia fluorescencyjna pojedynczych nanoklastrów złota”

Promotor:
Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański),
Dr hab. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19130.