Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Spotkanie międzynarodowej grupy "Scintillation"

13 października w Instytucie Fizyki UMK odbyło się spotkanie grupy roboczej WG2 „Scintillation” akcji Fast Advanced Scintillator Timing (FAST). Głównym organizatorem przedsięwzięcia był prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym akcją FAST. W organizację spotkania zaangażowana była również Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przy wsparciu WFAiIS UMK.

W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu naukowców z czołowych ośrodków europejskich zajmujących się badaniem materiałów o potencjalne do wykorzystania w detekcji promieniowania jonizującego, a wśród nich: dr Etiennette Auffray Hillemanns z CERN w Genewie (Szwajcaria); dr Martin Nikl z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy) oraz dr Marco Kirm z Uniwersytetu w Tartu (Estonia). Instytut Fizyki UMK, oprócz prof. Winicjusza Drozdowskiego, reprezentowali prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz i dr Marcin E. Witkowski (kierownik i pracownik Zakładu Optoelektroniki UMK) oraz mgr inż. Michał Makowski (doktorant) - członkowie Zespołu Spektroskopii Materiałów Scyntylacyjnych i Fosforów UMK zaangażowani w działania WG2 skoncentrowane na poszukiwaniu i badaniu nowych materiałów scyntylacyjnych. Mgr Makowski i prof. Drozdowski wygłosili referaty.

Zasadniczym celem akcji Fast Advanced Scintillator Timing realizowanej w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2018 r. w ramach europejskiego programu COST jest opracowanie układu pozwalającego na detekcję fotonów z rozdzielczością czasową poniżej 100 ps. Szybka detekcja scyntylacyjna jest podstawą m.in. nowoczesnej diagnostyki medycznej, w tym tomografii PET i ToF-PET. Uczestnicy akcji podzieleni są na pięć Grup Roboczych (WorkGroups, WG): WG1 „Physics, Specifications & Supervision”, WG2 „Scintillation”, WG3 „Photodetectors”, WG4 „Electronics”, WG5 „Application”.

Spotkania poszczególnych Grup Roboczych WG2 „Scintillation” akcji FAST odbywają się raz w roku (w okresie jesiennym), natomiast w marcu każdego roku ma miejsce wspólne spotkanie wszystkich grup oraz zebranie Komitetu Zarządzającego. W poprzednich latach członkowie WG2 spotkali się w Tartu (Estonia) i Wilnie (Litwa).