Studenci I roku - kursy językowe

Obecnie w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK trwają zapisy na kursy językowe przygotowujące do obowiązkowych zajęć z języka obcego (lektorat) na II roku studiów. W ramach spotkań inauguracyjnych zostaliście Państwo poroszeni o samodzielne zrobienie testów diagnostycznych na platformie Moodle SPNJO UMK https://moodle.umk.pl/SPNJO/
Uzyskany wynik poniżej poziomu B2 wskazuje na potrzebę uzupełnienia znajomości danego języka obcego. Osoby, które jeszcze nie wykonały testów w systemie Moodle SPNJO UMK proszone są o jak najszybsze ich zrobienie. Wszystkich zainteresowanych zajęciami uzupełniającymi zapraszamy na zapisy do grup w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK (parter budynku Rektoratu, ul. Gagarina 11, pok. 1). Godziny zajęć zostaną ustalone z lektorem na spotkaniu organizacyjnym.

Ogólne cele kursu
- diagnostyka poziomu języka obcego wymaganego do uczestnictwa w lektoratach
- powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki
- powtórzenie i poszerzanie słownictwa z wybranych zakresów tematycznych
- osiągnięcie większej swobody posługiwania się językiem obcym
- doskonalenie umiejętności samokształcenia.

Czas trwania kursu - 60 godzin dydaktycznych, 1 spotkanie w tygodniu w semestrze zimowym i letnim.

Miejsce i godziny zajęć - SPNJO UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11 (godziny zajęć do ustalenia z lektorem).

Kontakt:
- telefon: +48 566114212; +48 566114213
- email: spnjo@umk.pl

Miłą atmosferę i wysoką jakość zapewnia kadra Studium.
Akademicki Standard - Studencka Cena !!!