Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Oświadczenie Dziekana w sprawie oskarżeń IPN dotyczących prof. Andrzeja Kowalczyka

opublikowane za zgodą Profesora

Zapowiedź rozpoczęcia postępowania lustracyjnego IPN wobec profesora Andrzeja Kowalczyka przyjąłem z dużym zdumieniem i zaskoczeniem. 

Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka znam osobiście od kilkudziesięciu lat. Jest on osobą niezwykle zasłużoną dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Jest wybitnym naukowcem, jednym z twórców największego sukcesu wdrożeniowego naszego Wydziału - spektralnego tomografu OCT, wychowawcą  wielu pokoleń uzdolnionych młodych naukowców będących chlubą Wydziału i Uczelni; należy do pierwszej szóstki najczęściej cytowanych badaczy naszego uniwersytetu. Przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję prodziekana ds. badań, to m.in. dzięki jego działaniu i mądrości Wydział poradził sobie z trudnościami finansowymi nie obniżając wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych. Profesor Andrzej Kowalczyk jest  osobą wielkiej rzetelności i prawości, dążącą zawsze w swojej działalności do odkrywania prawdy naukowej; osobą lubianą i  szanowaną. Wobec zasług prof. Kowalczyka nie mają dla mnie znaczenia IPN-owskie materiały sprzed kilkudziesięciu lat. Nie są one w stanie zmącić naszego zaufania do Jego Osoby jako wybitnego naukowca, rzetelnego i prawego badacza, organizatora i dydaktyka. Przekazuję Koledze Andrzejowi wyrazy wsparcia i solidarności. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
UMK