Projekt KLUCZ – rekrutacja

Od 5 do 20 października trwa trzecia rekrutacja do projektu KLUCZ (www.klucz.umk.pl), którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę:
https://ankiety.ucntn.umk.pl/623455/lang-pl

W projekcie mogą wziąć udział studenci przedostatniego i ostatniego semestru studiów stacjonarnych I i II stopnia, wszystkich kierunków i specjalności na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz studenci Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii.
Projekt ma wartość 2 332 846,60 zł, finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz Wydział proponuje następujące kursy (do wyboru):

 • Programowanie urządzeń mobilnych (certyfikat Microsoft),
 • Administracja systemem Linux (certyfikat LPI Linux Essentials),
 • Technologie sieciowe (certyfikat CISCO)
   • Bezpieczeństwo sieci,
   • Routing i switching,
   • Technologie bezprzewodowe,
 • AutoCAD (certyfikat ECDL),
 • Eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych do 1kV (certyfikat SEP),
 • System SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),
 • LabView (certyfikat NI),

Kursy zostaną uruchomione w zależności od liczby zgłoszeń.

W ramach projektu przewidziane są także:

 • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie,
 • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej (realizowane we współpracy z pracodawcami),
 • wizyty studyjne u pracodawców.

Wydziały Matematyki i Informatyki oraz Wydział Chemii także proponują kursy, na które mogą się zgłosić studenci naszego Wydziału.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.klucz.umk.pl lub u koordynatora wydziałowego dr. hab. Jacka Zakrzewskiego tel. 56 611 32 20, jzakrzew@fizyka.umk.pl, Zakład Fizyki Stosowanej, p.260.