Nagroda Nobla z fizyki

  Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Komitet Noblowski docenił ich decydujący wkład w budowę detektora LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych, a dokładnie – rejestrację fal grawitacyjnych. W ramach, liczącego ponad tysiąc naukowców z całego świata, projektu badawczego LIGO-Virgo pracuje także kilkunastu polskich naukowców z różnych instytutów (w grupie o nazwie Virgo-POLGRAW). Kierownikiem polskiego projektu jest prof. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN (wykładowca tegorocznego Wykładu im. Aleksandra Jabłońskiego – 23.02.2017).