Dr Krzysztof Gałkowski, dr Piotr Wcisło i dr Szymon Wójtewicz laureatami programu Mobilność+

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło V edycję konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”. Fundusze na pobyty badawcze w wiodących ośrodkach zagranicznych otrzymali: dr Krzysztof Gałkowski (University of Cambridge, Wielka Brytania; środki zostaną przeznaczone na badania nad optymalizacją wydajności materiałów z rodziny hybrydowych perowskitów do zastosowań w fotowoltaice i optoelektronice ), dr Piotr Wcisło (Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA), University of Colorado, USA; temat badawczy: Chłodzenie i pułapkowanie polarnych molekuł - nowe narzędzie w badaniach fundamentalnych) oraz Szymon Wójtewicz (Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Włochy; temat badawczy: Optyczna metrologia molekularnego wodoru). Gratulujemy!