Zapraszamy do udziału w "Toruńskiej Nocy Naukowców"

Nasz Wydział aktywnie włącza się w przygotowania tegorocznej edycji "Toruńskiej Nocy Naukowców", która odbędzie się 29 września w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Eksperyment z tzw. beczką Pascala poprowadzi Dyrektor Instytutu Fizyki prof. Ireneusz Grabowski, a wykład w namiocie UMK pn. "Podróż do wnętrza" wygłosi dr Karolina Słowik. Organizujemy również pokazy nocnego nieba oraz podsłuchiwanie Kosmosu na falach radiowych. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie i pokazach przygotowywanych przez naszych pracowników:

Wykład:

20:00-20:35: dr Karolina Słowik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK), „Cząstki w skali nano: witraże XXI wieku”: W krótkiej prezentacji i dyskusji z uczestnikami dr Karolina Słowik przybliży właściwości nanocząstek oraz ich obecne i przyszłe zastosowania w technologii, nauce i w życiu codziennym.

Pokazy:

19:40, 20:40, 21:40, 22:20: prof. dr hab. Ireneusz Grabowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK), „Beczka Pascala”: Fizycy z UMK powtórzą doświadczenie demonstrujące tzw. paradoks hydrostatyczny (jako pierwszy w 1648 r. publicznie przeprowadził je Blaise Pascal, a eksperyment przeszedł do historii pod nazwą Beczki Pascala). Uczestnicy wydarzenia przekonają się, czy możliwe jest rozsadzenie 50-litrowej szklanej butli za pomocą ciśnienia wytworzonego przez niewielką ilość wody.

19:00-22:00: Agnieszka Górska-Pukownik (Fundacja Aleksandra Jabłońskiego), „Obserwacje astronomiczne teleskopami optycznymi”: W ramach Toruńskiej Nocy Naukowców instruktorzy Fundacji Aleksandra Jabłońskiego przeprowadzą obserwacje optyczne wieczornego nieba. Każdy będzie mógł poczuć się jak prawdziwy astronom i spojrzeć w gwiazdy.

18:45-19:00, 19:15-19:30 , 19:45-20:00, 20:15-20:30, 20:45-21:00, 21:15-21:30: dr Paweł Wolak, dr Marcin Gawroński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK), „Dźwięki Kosmosu”: krótka prezentacja ma przybliżyć świat kosmicznych dźwięków, wraz z wyjaśnieniem procesów fizycznych za nie odpowiadających.