Beata Zjawin i Hubert Jóźwiak najlepszymi studentami Wydziału

Beata Zjawin, studentka 2 roku astronomii, została wybrana przez Radę Wydziału najlepszą studentką Wydziału w roku akademickim 2016/2017. Wyróżnienie otrzymał dodatkowo student 2 roku fizyki - Hubert Jóźwiak. Gratulujemy! Zachęcamy do lektury krótkiego wywiadu z laureatami.

Agata Karska: Dlaczego wybraliście studia na naszym Wydziale?

Beata Zjawin: Już w gimnazjum dużo bardziej interesowały mnie przedmioty ścisłe niż humanistyczne. Ulubionymi lekcjami były dla mnie chemia i fizyka, ale nie wiedziałam jeszcze z czym chcę związać moją przyszłość. Później zainteresowałam się kosmologią i postanowiłam studiować astronomię, a wybór miasta Kopernika był dla mnie oczywisty.

Hubert Jóźwiak:  Fizyką i astronomią interesowałem się od bardzo dawna, jednak przez długi czas nie wiązałem z tym swojej przyszłości. Na poważnie zacząłem myśleć o studiach w tym kierunku w liceum. Wybór padł na Toruń - kojarzyłem ten ośrodek badawczy m.in. z profesorem Wolszczanem i słyszałem dość dobre opinie na temat Wydziału. 

AK: Jakie są Wasze dotychczasowe osiągnięcia?

BZ: Uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowałam referaty i postery. Największym osiągnięciem było dla mnie rozpoczęcie pracy nad konkretnymi projektami badawczymi, co kontynuowałam w te wakacje biorąc udział w międzynarodowym programie praktyk TAPS oraz stażu naukowym w KL FAMO. Poza tym udzielałam się w różnych organizacjach, na przykład Kole Naukowym Studentów Astronomii.

HJ: Współpracuję z doktorem Piotrem Wcisło, realizując kilka projektów. Zajmuję się głównie wyznaczaniem parametrów kształtu linii widmowych w układzie H2-He.  Jest to dość obszerny temat, ale część wyników została wykorzystana w publikacji naukowej, której jestem współautorem. W tej pracy moim zadaniem było zbadanie wpływu zastosowania różnych modeli powierzchni energii potencjalnych na wartości parametrów poszerzenia i przesunięcia linii widmowych. Rozwijam także kod pozwalający wyznaczyć wartości tych parametrów przy zderzeniach molekuła-molekuła. W ostatnim czasie biorę udział w projekcie doktora Huberta Cybulskiego, w którym badamy układ CO-N2. Pracuję również w laboratorium, gdzie staram się zaprojektować i zmontować układ do stabilizacji temperaturowej wnęki optycznej. Poza tym biorę czynny udział w konferencjach studenckich i naukowych.

AK: Jakie są Wasze plany na przyszłość? 

BZ: Idę teraz na trzeci rok astronomii i chcę równocześnie kontynuować zaczęte przeze mnie projekty. Swoją karierę wiążę z nauką, zobaczymy co mi przyniesie przyszłość. 

HJ: Staram się nie wybiegać za daleko w przyszłość, ponieważ pracy jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o konkretne projekty, to chcę kontynuować współpracę z doktorem Wcisło. Mamy w planach zbadanie jeszcze kilku układów zderzeniowych, a uzyskane wyniki planujemy wykorzystać do wzbogacenia spektroskopowej bazy danych HITRAN. Nie wykluczam zaangażowania się w jakiś projekt doświadczalny. Niemniej jednak przyszłość wiążę z WFAiIS.