Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbędzie się w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego (ul. Grudziądzka 5) dnia 2 października 2017 roku, o godzinie 16:15.

Program uroczystości:

Hymn Państwowy

Wystąpienie Inauguracyjne Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego

Ślubowanie

Wykład dr. Rafała Jakubowskiego

Gaudeamus Igitur

Uwaga: Dla studentów I roku obecność na Wydziałowej Inauguracji jest obowiązkowa. Prosimy o przybycie na godz. 16:00. Po inauguracji odbędzie się spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału i opiekunem roku.