Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2017/18

Informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2017/18 odbędzie się w terminach:

I tura: 25.09.2017, godz. 12:00 do 27.09.2017, godz. 17:30

II tura: 28.09.2017, godz. 18:30 do 4.10.2017, godz. 05:30

III tura: 5.10.2017, godz. 18.30 do 10.10.2017, godz. 05:30

IV tura: 23.10.2017, godz. 18.30 do 3.11.2017, godz. 5:30 dla studentów I roku (dla pozostałych studentów ostatnia tura z opcją wypisywania się z zajęć)

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rejestracji tutaj. Znajdą tam Państwo m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i problemy. 

Wykaz przedmiotów do wyboru dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów znajduje się tutaj.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W SEMESTRZE ZIMOWYM  ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zostanie uruchomiona

21 września 2017r. o godz.12:00

Więcej informacji na temat zajęć ogólnouniwersyteckich jest dostępnych pod adresem: https://www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/

Komunikaty w sprawie rejestracji

3.10.2017

Informujemy, że w dniu 4 października o godz. 5.30 zostanie wstrzymana II tura rejestracji. Ponowne uruchomienie nastąpi  w dniu 5 października o godz. 18.30.

Studenci

1.10.2017

Studenci II i III roku AiR oraz IS- uporządkowane zostały grupy w przedmiotach podległych. Prosimy o  sprawdzenie poprawności zapisów.

Zostały również zwiększone limity  w przedmiotach wiodących i podległych.

30.09.2017

Informatyka Stosowana s1, rok III - zwiększone zostały limity w przedmiotach do wyboru z grupy 08510269-PWIS: 31KKP-DW, 15KKCPP, 15KK.Net-DW, 15KKL-DW, KK-ZEXEL, MATLAN, KK-XAMAR, BIZIT.

28.09.2017

Automatyka i Robotyka- II rok

Zwiększony został limit w grupie niebieskiej 0800-POUAT

Studenci wszystkich kierunków -ważne

Wszystkie osoby, które zostały awansowane na rok 2017/18 (również ze statusem warunkowego wpisu lub powtarzania), a nie zostały dodane do II tury  rejestracji (tzn.nie widzą tej rejestracji z powodu błędu w USOS), pilnie proszę o kontakt mailowy: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl
Proszę o przesłanie danych: imię, nazwisko oraz numer indeksu. Po 18.00 proszę sprawdzić dostęp do rejestracji.

26.09.2017

Studenci Automatyki i Robotyki- III rok

PROSA- grupy zostały uporządkowane zgodnie z planem zajęć. Prosimy ponowić próbę rejestracji po migracji danych tj. godz. 18.00

25.09.2017

Wszystkie usterki  związane z rejestracją są usuwane na bieżąco. Prosimy ponowić próbę rejestracji po migracji danych tj. godz. 18.00

Studenci Fizyki Technicznej, Fizyki i Astronomii s1 - II rok: wykład z przedmiotu Wstęp do systemu UNIX będzie odbywał się tylko w terminie grupy 1 tj. we wtorki i czwartki 10.00-12.00 w sali 26.

22.09.2017

Studenci II roku Fizyki Technicznej s2, spec. CSA - przedmiot 0800-SPOKO odbędzie sie w roku ak. 2017/18 w sem. letnim, w wymierze 15h wykładu +45h laboratorium

20.09.2017

Studenci II roku Astronomii, Fizyki, Fizyki Technicznej, AiR

Drodzy Studenci, założeniem kształtowania kompetencji informatycznych na kierunkach Astronomia, Fizyka, Fizyka techniczna i Automatyka i Robotyka jest, aby każdy student miał kontakt z dwoma językami programowania. Dla kierunków Astronomia i Fizyka są to (do wyboru): C lub Python lub Matlab lub Fortran, dla Fizyki technicznej oraz Automatyki i Robotyki są to Matlab i C. W konsekwencji, Podstawy programowania 1 (POPROG1) są realizowane w bieżącym roku jako Matlab dla AiR i Fiz. Techn. oraz C lub Python lub Matlab dla Astronomii i Fizyki, podczas gdy Podstawy programowania 2 (POPROG2) obejmują C dla AiR i Fiz. Techn. oraz C lub Python lub Matlab dla pozostałych (ale inny niż na POPROG1). Zajęcia z Metod numerycznych 1 (MENU1) na II roku są związane z wyborem języka na POPROG1 na I roku i są ich kontynuacją z zachowaniem wybranego języka.

Studenci modułu inżynierskiego na II stopniu

W roku akademickim 2017/18 Miernictwo komputerowe (MIERKO-Wyk) jest realizowane wspólnie z wykładem MIERKO, a Pracownia miernictwa komputerowego dla FT (MIERKO-FTI) będzie podzielona na dwie części: 24 godz. w sem. zimowym wspólnie z laboratorium  MIERKO oraz 20 godz w sem. letnim wspólnie z  laboratorium PRMIERKO.