Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Meszyńskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 27 września 2017 r. o godzinie 9:00 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Meszyńskiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Metoda interpretacji wybranych układów fizjologicznych w paradygmacie wieloagentowym w celu modelowania ich funkcjonowania i komunikacji”


Promotor:
Prof. dr hab. Oleksandr Sokolov (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Kotulska, prof. PWr (Politechnika Wrocławska),
Prof. dr hab. Bogdan Lesyng (Uniwersytet Warszawski)

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19038.