Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie badawczym OPUS 12

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem zaplanowanych w ramach projektu badań jest opisanie nowego rodzaju widzenia opartego o nieliniowy proces optyczny - zachodzący w żywej tkance ludzkiego oka - absorpcję dwufotonową w fotoreceptorach. Widzenie dwufotonowe pozwala zobaczyć wiązki laserowe o krótkich impulsach z zakresu bliskiej podczerwieni. Są one postrzegane, jakby miały kolor w przybliżeniu połowy swojej długości fali.

Wymagania:

 • Stopień magistra w dziedzinie fizyki, fizyki technicznej, inżynierii biomedycznej lub pokrewnej.
 • Doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu układów optycznych.
 • Podstawowe doświadczenie z systemami optyki adaptywnej.
 • Umiejętność programowania w LabVIEW lub Matlabie.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
 • Kreatywność.
 • Samodzielność.
 • Wysoki stopień motywacji i zaangażowania.

Zadania:

 • Budowa układu optycznego do dwufotonowej stymulacji oka przy użyciu wiązki o froncie falowym kształtowanym optyką adaptywną.
 • Prowadzenie prac eksperymentalnych z użyciem powyższego układu.
 • Opracowywanie i prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych.
 • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Warunki:

 • Kwota stypendium: 3 000 zł/miesiąc
 • Okres zatrudnienia: 33 miesiące

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: kkomar@fizyka.umk.pl.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy podkreślający osiągnięcia naukowe (z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”),
 • wyciąg ocen ze studiów II-go stopnia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.