Konkurs o dwa stypendia dla magistrantów w projekcie SONATA BIS

Dr hab. Michał Zieliński ogłasza konkurs na dwa stypendia dla magistrantów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych fosforem” realizowanym w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania:

 • magistrant jest na czwartym roku studiów z fizyki, informatyki, chemii lub na kierunku pokrewnym
 • zaangażowanie, duża motywacja do pracy badawczej oraz dobre oceny ze studiów

Dodatkowo punktowane:

 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętności programistyczne w dowolnym języku programowania

Zupełnie nieobowiązkowe, acz punktowane:

 • wiedza i doświadczenie z zakresu: programowania równoległego, programowania na GPU, grafiki 3D, fizyki ciała stałego, fizyki nanostruktur

Możliwe zadania w projekcie (do wyboru):

 • rozwój algorytmów genetycznych
 • rozwój teorii domieszek w nanostrukturach
 • badania własności transportowych nanostruktur
 • rozwój graficznych interfejsów użytkownika oraz narzędzi 3D do modelowania nanostruktur
 • programowanie równoległe na klastrach komputerowych oraz kartach GPU

Termin składania ofert: do 15-09-2017 r. do godz. 23:59

Warunki zatrudnienia: Kwota stypendium: 1000 PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje: możliwość wyjazdów na krótkie staże zagraniczne oraz konferencje międzynarodowe.

Wszelkie pytania kierować na adres: mzielin@fizyka.umk.pl

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o formie, miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia, z uwzględnieniem średniej ocen ze wszystkich przedmiotów oraz średniej ocen tylko z egzaminów
 • Krótki list motywacyjny

Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać do dr. hab. Michał Zielińskiego na adres: mzielin@fizyka.umk.pl