Nowe specjalności na II stopniu Informatyki Stosowanej

W nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 na WFAiIS otwieramy nowe specjalności na II stopniu informatyki stosowanej:

  • Data mining,
  • Aplikacje webowe, mobilne i sieci komputerowe,
  • Projektowanie gier,
  • Informatyka w systemach automatyki,
  • Programowanie w systemach cyfrowych.

Dwie ostatnie specjalności tworzone są z myślą nie tylko o absolwentach inżynierskich studiów z informatyki, ale również z automatyki i robotyki.

Przypominamy o konkursie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego "Stypendia TZMO - Automatyka" adresowanym do studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na II stopniu na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowić będą cztery stypendia naukowe w wysokości 27 000 zł każde, przyznane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Fundatorem stypendiów w łącznej wysokości 108 000 zł jest spółka Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.