Stypendia Santander Universidades

Gratulacje dla studentów pana Mateusza Narożnika z fizyki technicznej oraz pana Szymona Żywicy z astronomii, którzy znaleźli się w gronie stypendystów Santander Universidades!

Stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym studentów i doktorantów w szczególności udziałem w konferencjach naukowych, wymianą międzynarodową studentów i doktorantów, udziałem w Programach Globalnych Santander Universidades. Kryteriami przyznawania stypendiów Santander Universidades są (www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/santander/):  
1) zaangażowanie społeczne;
2) zaangażowanie w inicjatywy uczelniane;
3) szczególne osiągnięcia w nauce;
4) zaangażowanie we współpracę z instytucjami zewnętrznymi lub na rzecz regionu;
5) szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i artystycznej.