Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018:

  • stypendia dla studentów
    termin składania wniosków o stypendia dla studentów (złożenie wniosku w systemie USOS i dostarczenie wydruku do dziekanatu): do 11 września 2017r. godz.15:00
  • stypendia dla doktorantów
    termin składania wniosków o stypendia dla doktorantów (złożenie wniosku w systemie USOS i dostarczenie wydruku do dziekanatu): do 31 sierpnia 2017r. godz.15:00

Informacja na stronach internetowych Uniwersytetu:

http://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/
http://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/ministra/

Zgłoszenie kandydatury do stypendium wymaga wypełnienia przez studenta/doktoranta wniosku elektronicznego. W roku bieżącym kandydaci będą mogli zgłaszać swoje kandydatury do stypendium tylko elektronicznie. Planowane uruchomienie generatora ww. wniosków: 1 sierpnia 2017r. O tym fakcie studenci i doktoranci zostaną powiadomieni drogą mailową.