Program studiów rozpoczętych w roku ak. 2017/18

Przedstawiamy programy studiów rozpoczętych w roku 2017/18 i efekty kształcenia z plikach PDF.
Programy mają postać tzw. siatek godzin z linkami do kart poszczególnych przedmiotów. Klikając kod przedmiotu uzyskujemy połączenie do jego karty (sylabusa) umieszczonej w USOS.
Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów mają postać załączników do odpowiedniej uchwały Senatu UMK.

Studia stacjonarne:
Stopień Kierunek Program Efekty kształcenia
Pierwszy Astronomia As1 Astr
  Automatyka i robotyka ARs1 AiR
  Fizyka Fs1 Fiz
  Fizyka techniczna FTs1 FT
  Informatyka stosowana ISs1 IS
       
Drugi Astronomia As2 Astr
  Fizyka Fs2 Fiz
  Fizyka techniczna FM4s2FM3s2
OM4s2OM3s2
CSA4s2, CSA3s2
FT
  Informatyka stosowana ISs2 IS
Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów:

ZałącznikRozmiar
InformatykaStosowana_s2_2017_18.pdf446.2 KB