BioInformatics in Toruń – BIT17

W dniu 22 czerwca rozpoczyna się w Centrum Optyki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK cykliczna konferencja międzynarodowa „BioInformatics in Toruń – BIT17”. Jest to już 16. edycja BITu.

Celem konferencji, mającej silny wątek warsztatowy, jest przybliżenie rozwoju wybranych dziedzin bioinformatyki krajowemu środowisku bioinformatycznemu. Referat otwierający nt. maszyn molekularnych wygłosi wybitny biofizyk prof. Harel Weinstein z Cornell Univeristy (Nowy Jork, USA). W Toruniu gościć też będą dr A. Smith – jeden z dyrektorów Europejskiego Instytutu Bioinformatycznego i konsorcjum ELIXIR, oraz dr W. Tong z sekcji bioinformatycznej FDA (USA). Ponad połowę referatów stanowią zaproszone wykłady wybitnych specjalistów zagranicznych i krajowych, a pozostała część wystąpień jest wybierana ze zgłoszeń. Podobnie jak poprzednio, integralną częścią konferencji będą praktyczne ćwiczenia (Jarosław Meller, Zeynep Kurkcuoglu) z wykorzystania nowych metod bioinformatycznych w kontekście analiz wielkich zbiorów danych i białek.

BIT jest najważniejszą, coroczną międzynarodową konferencją bioinformatyczną w Polsce. W roku 2017 tematem wiodącym jest zastosowanie systemów przechowywania i przetwarzania bardzo dużej ilości danych w bioinformatyce (BIG DATA). Szefem Komitetu Organizacyjnego i Programowego jest prof. Wiesław Nowak. Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne.

Program można znaleźć na stronie www.bit.edu.pl.