Dofinansowanie praktyk

W związku z podwyższonym limitem finansowym dla studentów na rok kalendarzowy 2017, Prodziekan ds. Studentów ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie praktyk zawodowych realizowanych w ramach programu studiów stopnia pierwszego. Dofinansowanie może dotyczyć kosztów dojazdów transportem publicznym. 

Podanie wraz z uzasadnieniem i wysokością wnioskowanej kwoty należy składać do Dziekanatu WFAiIS do dnia 14 lipca br. Rozliczenie nastąpi po przedstawieniu biletów po odbyciu praktyk.