dr hab. Jolanta Domysławska

Data wszczęcia postępowania: 19.05.2017

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Sekretarz Komisji - dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK (Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 • Recenzent - dr hab. Leszek Józefowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Recenzent - prof. dr hab. Stanisław Chwirot (Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK (Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 •  2017-06-21 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK wyznaczająca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Domysławskiej [pdf]
 •  2017-09-07 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 •  2017-10-04 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 •  2017-12-01 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała, protokół]
 •  2017-12-13 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (fizyka atomowo-molekularna) dr Jolancie Domysławskiej [pdf]