PKA - fizyka - 5/6 wyróżnień

Znany jest wstępny raport z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na kierunku fizyka. Ocena dokonywana jest na podstawie 6 kryteriów:

  1. realizacja koncepcji kształcenia,
  2. jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz osiąganie efektów kształcenia,
  3. współpraca z otoczeniem gospodarczym,
  4. infrastruktura dydaktyczna,
  5. wsparcie studentów, 
  6. system zapewniania jakości kształcenia.

Skala ocen jest 5-cio stopniowa, od "niedostatecznego" spełniania kryterium, przez "częściowe", "znaczące" oraz "w pełni" i najwyższe "wyróżniające".

Uznano, że kryterium wsparcia studentów spełnione jest "w pełni", a w uzasadnieniu oceny pisano o "szczególnym wyróżnieniu". Wszystkie pozostałe kryteria spełnione są wyróżniająco. Jest to wielki sukces fizyki na naszym Wydziale.

Dziękujemy Zespołowi, który przygotowywał Raport Samooceny dla PKA, poprzedniej ekipie dziekańskiej, wszystkim pracownikom i studentom oraz pani Prorektor ds. Kształcenia prof. Przyborowskiej i Działowi Kształcenia za wsparcie w czasie wizytacji.