Osiągnięcia polskiej nauki 2016

Osiągnięcia naszych pracowników znalazły się biuletynie "Osiągnięcia polskiej nauki 2016" wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma promować badania polskich uczonych w kraju i za granicą oraz sprzyjać komercjalizacji wiedzy poprzez usprawnienie kontaktów między nauką a biznesem.

Pierwsze z nich to zderzenie hel-wodór w ultraniskich temperaturach opisane na łamach prestiżowego czasopisma „Nature Physics” w publikacji, której współautorami są dr hab. Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki UMK i dr inż. Mariusz Pawlak z Wydziału Chemii UMK. Naukowcy z UMK uczestniczyli w pionierskich badaniach zderzeń atomów i cząsteczek w ekstremalnie niskich temperaturach rzędu -273 stopni Celsjusza, tuż ponad zerem bezwzględnym, gdzie takie procesy zachodzą zupełnie inaczej niż w temperaturze pokojowej. Zrozumienie zderzeń w niskich temperaturach jest kluczowe m.in. dla produkcji ultrazimnej materii, na której oparte będą w przyszłości wzorce czasu, takie jak zegar optyczny, a która może stanowić budulec symulatorów kwantowych lub służyć do wielu fundamentalnych badań.

Drugim z zawartych w publikacji osiągnięć badaczy z naszego Uniwersytetu jest pionierski eksperyment naukowców z Instytutu Fizyki UMK, wykorzystujący pojedynczy optyczny zegar atomowy do poszukiwania ciemnej materii. Pomiary zostały przeprowadzone w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu przy pomocy zbudowanego dwa lata temu Polskiego Optycznego Zegara Atomowego. Zaproponowana przez autorów technika pozwala określać kolejne limity dotyczące natury ciemnej materii i co się z tym wiąże – weryfikować dostępne teorie. Wyniki badań ukazały się na łamach prestiżowego „Nature Astronomy” w publikacji, której pierwszym autorem jest dr Piotr Wcisło, a współautorami - dr inż. Piotr Morzyński, dr Marcin Bober, dr Agata Cygan, dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK, dr hab. Roman Ciuryło, prof. UMK oraz dr hab. Michał Zawada.

Gratulujemy!