Nowe granty NCN dla naszych pracowników

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Wśród laureatów są również pracownicy naszego Wydziału. dr Piotr Masłowski otrzymał na realizację swoich badań ponad 630 tys zł (OPUS), dr inż. Katarzyna Komar prawie 680 tys zł (OPUS), prof. dr hab. Wiesław Nowak prawie 730 tys zł (OPUS), dr Gracjan Maciejewski prawie 280 tys zł (OPUS), mgr inż. Konrad Pawlak prawie 95 tys zł, a dr Piotr Kolenderski pond 535 tys zł. (SONATA). Gratulujemy!