Spotkanie dyrektorów obserwatoriów zrzeszonych w Konsorcjum EVN

W dniach 9-10 maja odbyło się w Toruniu cykliczne zebranie dyrektorów obserwatoriów radioastronomicznych zrzeszonych w Konsorcjum European VLBI Network (EVN). VLBI to specjalna technika obserwacji radioastronomicznych, po raz pierwszy zastosowana w 1967 roku, a w naszym obserwatorium - w 1980 roku. Wymaga ona ścisłej koordynacji i współpracy między obserwatoriami stąd konieczność regularnych tego typu spotkań. Odbywają się one co pół roku i za każdym razem gospodarzem jest inny członek Konsorcjum.