Praca dr. Karola Strzałkowskiego w „Highlights of 2016”

Praca opublikowana w czasopiśmie Journal of Physics D: Applied Physics współautorstwa jednego z naszych pracowników, dr. Karola Strzałkowskiego, została wybrana przez Editorial Team do kolekcji „Highlights of 2016” z uwagi na nowatorstwo, wartość naukową oraz wielkość oddziaływania.

Opublikowana praca pt. "An active thermography approach for thermal and electrical characterization of thermoelectric materials" dotyczy wyznaczenia jednocześnie termicznej dyfuzyjności oraz współczynnika Seebecka materiałów termoelektrycznych z wykorzystaniem aktywnej termografii w podczerwieni (kamery na podczerwień). Pomysł metody pomiarowej opiera się na podgrzewaniu jednej z powierzchni próbki za pomocą lasera i na jednoczesnym rejestrowaniu gradientu temperatury między okładkami badanej próbki oraz powstającego napięcia termoelektrycznego. Zaproponowana technika pomiarowa jest szybka, prosta a przede wszystkim, w odróżnieniu od metod standardowych, bezkontaktowa. Dzięki wymienionym zaletom mogłaby znaleźć zastosowanie w badaniach potencjalnych materiałów termoelektrycznych na skalę przemysłową. Zaproponowana metoda wpisuje się w bardzo ważny nurt zagadnień związanych z konwersją wydzielanej (traconej) energii cieplnej w układach elektronicznych na energię elektryczną.