Stypendia TZMO i FAJ dla studentów Wydziału

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. i Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przeznaczyły łącznie ponad sto pięćdziesiąt tysięcy złotych na stypendia dla studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Wydziałowa Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przeznacza 30 tys. zł na konkurs stypendialny „Olimpijczycy” dla kandydatów na studentów I roku studiów oferowanych przez WFAiIS. Konkurs adresowany jest do uczniów, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz finalistów (również laureatów) olimpiad przedmiotowych.

Dzięki staraniom prof. Włodzimierza Jaskólskiego, Dziekana Wydziału oraz prof. Jacka Karwowskiego nawiązana została współpraca WFAiIS z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. TZMO S.A. został sponsorem stypendiów dla studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w łącznej kwocie 126 tys. zł. 108 tys. zł z tej sumy przeznaczone jest na ufundowanie 4 stypendiów dla studentów automatyki i robotyki studiów I stopnia, którzy będą kontynuowali naukę na II stopniu studiów na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych. 18 tys. zł zasili program stypendialny ,,Olimpijczycy" dedykowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego

Współpraca Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK z TZMO S.A. będzie dotyczyć również wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki, w zakresie prac nad sterownikiem aplikacji przerywanej oraz w zakresie wizyjnych systemów oceny jakości produktów.