Stypendium "Nowe Technologie dla Dziewczyn"

Intel i Fundacja Edukacyjna Perspektywy zapraszają do aplikowania o stypendium w programie "Nowe Technologie dla Dziewczyn".

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką mentorów (lub mentorek) – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum badawczo-rozwojowym Intela w Europie. https://www.stypendiadladziewczyn.pl/

Aplikować można do 30 czerwca!