Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Informacja o Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

W imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, informujemy, że 15 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 15 maja.
Informacje o programie są również dostępne na stronie:
http://portal.umk.pl/web/studenci/mobilnosc/most