„Pasjopolis Master” dla naszego studenta

Piotr Baran, student Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kierunku automatyka i robotyka jest pierwszym laureatem pilotażowej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”, którego fundatorem jest firma Apator SA. Zwyciężył on kategorii nauki ścisłe i techniczne (matematyka, fizyka, informatyka i technologie informacyjne, inżynieria systemów i komunikacji, inżynieria procesów i produkcji oraz pokrewne). Otrzymał grant w wysokości 5 tys. zł z przeznaczoniem na skonstruowanie aparatury badawczej do pomiaru przyśpieszeń, prędkości osi mechanicznych oraz wibracji maszyny CNC. Panu Piotrowi serdecznie gratulujemy.