Nowy sprzęt FORTINETu w pracowni specjalistycznej

W ramach współpracy WFAiIS z firmą FORTINET, firma bezpłatnie przekazała wydziałowi urządzenia i oprogramowanie sieciowe warte ponad 60 tys. zł. Pracownia wzbogacona została o punkty dostępowe: AP S321C 10 szt., AP 832E 5 szt., AP 832i  5 szt., power injector for AP 10 szt. oraz oprogramowanie wirtualnych kontrolerów WLAN. Należy podkreślić, iż są to urządzenia z nowej linii technologicznej FORTINET. Wszystkie te elementy będą wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć z Sieci bezprzewodowych dla naszych studentów, które zakończą się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez inżyniera firmy FORTINET. Dziękujemy firmie FORTINET za doposażenie pracowni oraz dr. Mariuszowi Piwińskiemu  - koordynatorowi zajęć oraz certyfikowanemu pracownikowi WFAiIS (Meru Certified Engineer) za wszystkie podejmowane w tej sprawie działania.